Jdi na obsah Jdi na menu

Schůze VTJ 5/2017

13. 4. 2017

Z á p i s č. 05/2017

z jednání výboru TJ Kotva Braník

 

Přítomni: Petr Laník, Filip Jančar, Ivan Sochor, Tomáš Michal, Petr Plašil,

Omluveni:  Vlad. Sova, Jiří Vojta

Hosté:

 

0 /Zápis        VTJ schválil zápis VTJ č. 04/2017.

A/ Ubytovna a Autokemp

1/18     VTJ je informován každodenně o tržbách ubytovny a kempu elektronickým přístupem do systému rezervací, účtů i EET. Kdo má zájem o loděnici může do toho nahlížet.

B/ Ekonomické informace

1/01     VTJ vyhlašuje inventury majetku k 31.12.2016, komise Plašil, Vojta, Sova.  Inventura nedokončena, úkol trvá. Dílčí
            inventarizační komise byla ustavena pro Valšovky(Vyšata, Přibyl). Od TOM očekáváme ustanovení inventarizační komise.

C/ Ostatní 2/01  VTJ oznamuje, že úřední hodiny v kanceláři VTJ jsou následující:

            Pondělí  16:30 – 18:00, Čtvrtek    9:00 – 17:00

D/ Oddíly

1/05     VTJ schvaluje přijetí nových členů: Galusová Lucie (OVT), Krusberský Filip ( nezař.), Králíček Adam (nezař.), Veselý Václav (OKP), Petr Hlavín (TOM), Elizabet Zusková (TOM), Alžběta Blahůtová (TOM),

 

2/04     VTJ přistoupil k přemístění špatně uložených lodí do kotelny a nezaplacené skřínky jsou postupně otevírány.  VTJ upozorňuje, že na krakorci mohou být max. 2 lodě, z toho min. 1 kajak nebo singlovka (K1, C1).

2/05     VTJ potvrzuje termín klubáku 2017 na den 7.10.2017 a žádá OVT o organizaci akce.

3/05     K zápisu VOVT  č. 4/2017 - VTJ bere na vědomí, střecha bude vyřešena

4/05     K zápisu VOPT č. 4/2017 - VTJ bere na vědomí, zproštění brigádní povinnosti jen pro členy OPT není systémové řešení. VTJ nepovažuje toto řešení za vhodné.

5/05     VTJ bere na vědomí ukončení členství v TJ a OLT - Luboš Bakla, Marcela Baklová.

7/01     Vzhledem k nárůstu počtu členů a změnou správce ubytování v loňském roce
            žádáme členy, aby nosili průkazky člena TJ, která může být při půjčování klíčů na recepci vyžadována.

5/02    VTJ upozorňuje členy na možnost bezplatného využití posilovny, trenažérovny a tělocvičny, pokud nejsou zamluveny nebo komerčně pronajaty.

 

Příští schůze VTJ bude 24.4. 2017 od 18:30 a následující 15.5.2017
           Zapsal: Petr Plašil                                                 Schválil:  Petr Laník