Jdi na obsah Jdi na menu

Schůze VTJ 5/2018

26. 3. 2018

 Z á p i s č. 5/2018

z jednání výboru TJ Kotva Braník dne 14.3.2018

 

Přítomni:  Tomáš Michal, Filip Jančar, Petr Laník, Petr Plašil, Tomáš Pospíšil

Omluveni: 

        Hosté:  Ivan Sochor

          0 /Zápis VTJ schválil zápis VTJ č. 4/2018.

A/ Ubytovna a Autokemp  

1/18/2016 VTJ je informován každodenně o tržbách ubytovny a kempu elektronickým přístupem do systému rezervací, účtů i EET. Kdo má zájem o loděnici může do toho nahlížet.

B/ Ekonomické informace

1/05   VTJ schvaluje výdaje na rekonstrukci pánských sprch v 1. patře a kempové kuchyňky
Schváleno (Pro 5; Proti 0)

C/ Ostatní

2/05   VTJ informuje o změně úředních hodin v kanceláři TJ a to následovně:
- v lichých týdnech pondělí a středu 15 - 19 hodin (týden 12. - 18. 3. 2018)
- v sudých týdnech pondělí a úterý 15 - 19 hodin.

2/03   VTJ informuje: počítač v klubovně OPT je v provozu a připojený na internet. Členové TJ ho mohou využívat. Posilovna je od 14.2.2018 zprovozněna - nutné se přezouvat, udržovat pořádek, při cvičení používat ručník, po cvičení utřít stroj desinfekcí. Při nedodržování pravidel provozu posilovny bude členovi TJ zamezen přístup do posilovny do odvolání Výboru TJ.
Schváleno (Pro 6; Proti 0)

D/ Oddíly

3/05   VTJ schvaluje přijetí nových členů: Valtrová Isabela (OKP), Toušek Matyáš (OKP), Kratochvíl Jan (OKP), Černík Gabriel (OKP), Černíková Anežka (OKP), Fiedler Josef (OVT)
Schváleno (Pro 5; Proti 0)

4/05   VTJ bere na vědomí ukončení členství TJ: Emil Kůrka
Schváleno (Pro 5; Proti 0)

5/05   VTJ informuje o brigádě před zahájením kempu ve dnech 24. a 25. 3. 2018. VTJ žádá dobrovolníky o účast. Schváleno (Pro 5; Proti 0)

6/05   VTJ informuje o termínech v roce 2018 - klubák 6.10., den otevřených dveří 16.6., konference 3.12.
Schváleno (Pro 5; Proti 0)

7/05   VTJ informuje o plánované rekonstrukci pánské sprchy v 1. patře v nejbližších dnech. Náhradní sprchy budou v sauně. Schváleno (Pro 5; Proti 0)

7/01   Vzhledem k nárůstu počtu členů a změnou správce ubytování v loňském roce           žádáme členy, aby nosili průkazky člena TJ, která může být při půjčování klíčů na recepci vyžadována.

Příští schůze VTJ bude 4.4. 2018 od 18:30 a následující 18.4.2018


    Zapsal: Petr Plašil                             Schválil:  Tomáš Michal