Jdi na obsah Jdi na menu

Schůze VTJ 6/2016

15. 4. 2016

Z á p i s č. 6/2016

z jednání výboru TJ Kotva Braník dne 11.4. 2016

 

Přítomni:  P. Laník, F. Jančar, V. Sova, P. Plašil, I. Sochor

Omluveni: J. Vojta, M. Přibyl,  

 

0 /Zápis        VTJ schválil zápis VTJ č. 5/2016.

A/ Ubytovna a Autokemp

1/6      VTJ byl informován o tržbách ubytovny a kempu v období do konce 3/2016.

B/ Ekonomické informace

2/6      VTJ schvaluje informace o stavu účtu, příjmech a výdajích za únor a březen 2016. Schváleny z pokladny výdaje 10 - 38 a příjmy 26 - 117, pohyby na účtu 68 - 239.

3/17    VTJ vyhlašuje inventury majetku k 31.12.2015, komise Plašil, Vojta, Sova. Dílčí inventarizační budou ustanoveny jen pro Valšovky a TOM. VTJ žádá VOLT a VTOM o ustanovení dílčích inventarizačních komisí.

C/ Ostatní

5/22     VTJ oznamuje, že úřední hodiny v kanceláři VTJ jsou následující:
                                   Pondělí  16:30 – 18:00, Čtvrtek    9:00 – 17:00

3/6      VTJ se rozhodl připomenout možnost členů nahlížet do dokumentů TJ. V souvislosti s tím bude zřízen předsedům oddílů přístup do Google Disk TJ.

4/6      VTJ žádá po členovi TJ Karlu Haláčkovi, aby doložil své tvrzení z Konference TJ („Filip Jančar nechal zkrachovat dvě firmy“) nebo se jmenovanému omluvil.

5/6      VTJ schvaluje následující investice:                            výše investice
- informační cedule kemp, ubytovna, hospoda                               0 Kč
- kódový zámek na dveře kempových sociálek                       5 000 Kč
- zprovoznění internetu v kempu a nový router                          450 Kč
- vybavení dětského hřiště                                                       2 000 Kč
- pořízení seakajaků z přijaté dotace                                      30 000 Kč
- pořízení svářecí kukly                                                       do 1 000 Kč

6/6      VTJ si dovoluje připomenout, že práce ve VTJ je dobrovolná a zcela zdarma. VTJ rovněž žádá členy aby místo kritiky raději přiložili ruku k dílu.

7/6      VTJ rozešle předsedům oddílů účetní závěrku r. 2015 a výsledky oddílů. Poslední aktualizované materiály byly VTJ doručeny ve 12:00 v den konference.

8/6      Letos TJ získala 3 dotace v celkové částce 300 000 Kč (200 000 Kč na pořádání mezinárodní turnaj kanoepola, 50 000 Kč rekonstrukce tělocvičny(podlahy) a 50 000 Kč na podvečerní vyjížďky na seakajacích).

D/ Oddíly

3/13     VTJ žádá členy, kteří chtějí pomoci s přípravou 90. výročí založení klubu a loděnice, aby se přihlásili na tj.kotva@atlas.cz. Jde o přípravu publikace, prezentace, organizaci i pomoc.
VTJ rozhodl spojit 90. výročí s klubákem v termínu 8. a 9. 10. 2016. Je to sice v rozporu s usnesením konference, ale v souladu s návrhem OVT.

2/11     VTJ prodlužuje termín kontroly umístění lodí na krakorcích a obsazení skříněk v boxech do 30.4.2016. VTJ žádá o potvrzení každé lodě a skřínky v boxech na mail fikus@volny.cz. Poté budou špatně uložené lodě přemístěny do kotelny a nezaplacené skřínky budou otevřeny. Zároveň VTJ upozorňuje, že na krakorci mohou být max. 2 lodě, z toho min. 1 kajak nebo singlovka (K1, C1).

9/6      VTJ bere na vědomí zápis VOVT č. 4/2016 a konstatuje, že z přidělené dotace  50 000 Kč budou pořizeny 2 seakajaky na úterní a čtvrteční vyjížďky. Poplatek za vyjížďku 80 Kč za účastníka. Ze zbylé části dotace budou hrazena školení, propagace a ostatní.

10/6    VTJ bere na vědomí zápis VOPT č. 4/2016 a konstatuje, že nerozhoduje jeden člen VTJ. Předložení výkazů viz bod 7/6. VTJ souhlasí s kritikou, že Konference nebyla optimálně připravena. Nad organizací Konference se VTJ zamyslí.

11/6    VTJ souhlasí s obnovením členství: Hušák Jan TOM.

12/6    VTJ souhlasí s definitivní podobou trička k 90. výročí. Bude zahájeno objednávání na stránkách TJ, předpokládaná cena 180 Kč.

13/6    VTJ souhlasí s kontrolou archivu a přípravou skartace. Připraví V. Jančar, zkontroluje V. Sova.

7/3      VTJ upozorňuje na riziko krádeže v areálu loděnice. VTJ doporučuje nenechávat si cennosti odložené bez dozoru a zavírat si je do skříněk. Dále VTJ informuje, že byl do tělocvičny nainstalován bezdrátový zvonek.

8/3      VTJ vyzývá členy k nahlášení jízdních kol uložených v boxech 1 až 8. Cena uskladnění je 250 Kč/rok. Pokud tak neučiníte do 1.4.2016, budou odstraněna. K dnešnímu dni bylo nahlášeno 5 kusů kol. K odstranění kol dojde v nejbližších dnech.

Příští schůze VTJ bude 25.4.2016 od 18:30 a následující 9.5.2016

 

Zapsal: P. Plašil                                                                                 Schválil: P. Laník