Jdi na obsah Jdi na menu

SCHŮZE VTJ 10/19

6. 6. 2019

 

Z á p i s č. 10/2019

z jednání výboru TJ Kotva Braník dne 5.6.2019

 

Přítomni:Tomáš Michal, Filip Jančar, Petr Laník

       Omluveni:Tomáš Pospíšil, Petr Plašil

 

          0 /ZápisVTJ schválil zápis VTJ č. 9/2019.

A/ Ubytovna a Autokemp  

                   VTJ je informován každodenně o tržbách ubytovny a kempu elektronickým přístupemdo

                    systému rezervací, účtů i EET. Kdo má zájem o loděnici může do toho nahlížet.

B/ Ekonomické informace 

1/10  VTJ informuje o získání grantu od MHMP ve výši 100 000 Kč na provozní náklady TJ

        C/ Ostatní

4/11  VTJ informuje o úředních hodinách v kanceláři TJ:
- pondělí 15 - 19 hodin
- středa 15 - 19 hodin. 

         V týdnu od 10.6.2019 jsou úřední hodiny Po a Út ve stejný čas.

2/09  VTJ informuje o změně parkování před hostelem. Od 1.6.2019 bude možné na parkovišti před hostelem zastavit pouze na nezbytnou dobu k naložení a vyložení nákladu (lodí a vybavení) nebo nastoupení a vystoupení osob. Toto se týká i návštěv a dlouhodobě ubytovaných. Parkování od 1.6.2019 je možné pouze v kempu. 

         Parkoviště před hostelem bude od 1.6.2019 vyhrazeno pro parkování vozů nájemců prostor v TJ, vozů a vleků TJ.

           Schváleno (Pro 3; Proti 0)

2/10  VTJ upozorňuje delegáty Konference delegátů TJ Kotva Braník, že se blíží konec hlasování mimo zasedání o schválení Účetní závěrky za rok 2018. Termín ukončení hlasování je 10.6.2019. Výsledky budou zaslány emailem členům a vyvěšeny na stránkách TJ 12.6.2019. 

7/10  VTJ informuje o plánovaných akcích v areálech TJ, kterých se můžete zúčastnit, každopádně mohou omezit provoz areálů pro členy TJ:

  • 15.6. – hudební festival v kempu – Cinda Open Air
  • 1.7. – 31.8. – příměstské kempy
  • 17.8.2019 – Volejbalový turnaj O zlatou kotvičku – pořádá TJ Slavia Žižkov
  • 07-08 – výstavba hřiště na pétanque
  • 19.-21.7.2019 – Senoseč na Valšovkách

D/ Oddíly

3/10  VTJ schvaluje přijetí členů: Filip Šmucler (OKP), Markéta Trešňáková (OVT) 

                  Dále přerušuje členství Miloslavu Svobodovi na rok 2019 na vlastní žádost ze zdravotních  

                  důvodů.

                  Schváleno (Pro 3; Proti 0).

4/10  VTJ bere na vědomí zápis VOPT č. 6/2019. Bod 30/19 -Do 4.6.2019  VTJ neobdržela žádné dotazy ke schvalování Účetní závěrky. Na dotaz z. 5.6.2019 bylo reagováno obratem.

                  Schváleno (Pro 3; Proti 0)

         4/10  VTJ žádá VOLT, aby provedla aktualizaci pravidel brigád na Valšovkách o změny, které

                  byly schváleny 15.11.2017 a poté prezentovány na VČS OLT 27.11.2017.

                  Schváleno (Pro 3; Proti 0)

 

5/10  VTJ žádá členy a hostující členy, aby v případě, že v areálu loděnice pořádají

         výdělečnou (komerční) akci, vždy předem informovali VTJ o jejím konání a  

         domluvili si výši nájmu prostor.      

           Schváleno (Pro 3; Proti 0)

  6/10. VTJ schvaluje Směrnici č.9 a s tím spojené dokumenty. Dokumenty a směrnici si lze  

            stáhnout na stránkách  TJ: zde

               Schváleno (Pro 3; Proti 0)

Příští schůze VTJ bude 19.6. 2019 od 18:30 


                            Zapsal: Tomáš Michal                                                        Schválil:Filip Jančar