Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis VTJ 1/2022

4. 3. 2022

PDF: TJ Kotva_Zápis_1_2022 

 


 

 Z á p i s č. 1/2022

z jednání výboru TJ Kotva Braník dne 17.02.2022

 

        Přítomni: Tomáš Michal, Petr Plašil, Lucie Raab, Petr Laník,

        Omluveni: Tomáš Pospíšil

      A/ Ubytovna 

1/1 Pro info - v současné době je ubytování možné bez omezení a provoz TJ. V platnosti zůstávají pouze respirátory ve společných prostorách. 

1/2 Bude probíhat aktualizace ceníku ubytování vzhledem ke zvýšení cen energií a ubytovacího poplatku. Aktuální ceník bude zveřejněn na webu hostelu. 

         B/ Ekonomické informace 

1/3    Vyúčtování energií:

    - Vodné stočné – přeplatek 8.000 Kč
- Plyn nedoplatek - 28.348Kč
- Elektřina nedoplatek - 21.458Kč

1/4    Pojistné události: 

1) proběhlo vypořádání škody za prasklé potrubí ve sklepě
2) pojistná událost havárie sauny je v řešení
Sauna je v provozu.

1/5    Pojistná smlouva na odpovědnost a nehody TJ Kotva Braník se prodlužuje u pojišťovny 

              UNIQA o další 3 roky.                  

1/6    Podané dotace v roce 2021:

1) Získali jsme dotaci od NSA na Provoz a údržbu 2021 ve výši 113.658,50 Kč
- Vyúčtování do 15.února 2022 podáno
- Nájemné a energie 

2) Bylo zažádáno u Národní sportovní agentury (NSA) ve výzvě Můj klub 2022 – vypočítaná částka na základě mládežnické základny 3-20 let u oddílů Kanoepolo a TOM ve výši 233.400 Kč
- v řízení

3) Podaná dotace u Hl. Města Prahy „Program podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2022“
– v řízení, bude rozhodnuto do 30.4. 2022
- Vjezdová brána do horního areálu TJ,
- Čipy k pohybu po loděnici (program č.3)
- Nákup sportovního vybavení pro mládež (lodě a vesty) (program č.1)

1/7    Dotační příležitosti pro rok 2022  

1)    NSA - Provoz a údržba 2022

1/8    Další potřebné akce

  1. Rekonstrukce kotelny a výměna zásobníků TUV za nové – nová cenová nabídka, všechny 3 bojlery (1 kubíkové, izolované), revize plynu. Rekonstrukce se spouští, cena cca 363.000 Kč bez DPH.

  Schváleno (Pro 4, Proti 0)

C/ Ostatní 

1/9    Kolaudace studny na Valšovkách proběhla úspěšně, prosinec 2021       

1/10     Povodí Vltavy:

- Nová brána pro vjezd do prostoru bývalého kempu a k dolní bráně TJ – vjezd je povolen na povolenky (3ks) a je třeba mít klíče – bude se vyzvedávat na recepci 

- Komunikace s p. Pařezovou ohledně 2 povolenek na SPZ pro naše nájemníky 

- Vytvořit manuál vjezdu a používání povolenek

- Dopronájem pozemků včetně pozemku u bývalé recepce dole - v procesu

- Pronájem mola u dračích lodí - v procesu

- Povolení ke stání pojízdné budovy půjčovny v prostoru bývalé recepce (do února) - znovuotevření kauzy

1/11    Internetové stránky TJ: - nový rezervační systém sauny a půjčovny je v procesu
 

1/12     Dokončit prodej auta Peugeot bez technické – rozeslat poptávku emailem
- Vrátit značky, co nejdříve, aby se neplatilo nové povinné ručení - zařídí Tomáš Pospíšil

- oprava tachometru Citroen  - zařídí Tomáš Pospíšil

1/13    Návštěva na schůzi OPT v lednu na téma zvyšování poplatků a další viz Zápis ze schůze OPT, 10.1.2022. 

    1)     Téma výše členských příspěvků pro členy nad 70 let. Požadavek snížit na původní výši v roce 2020.

Argumentace: členové nad 70 let nevyužívají areál TJ, nemohou si půjčovat sportovní vybavení, nízké důchody, zvyšování příspěvků v době pandemie a krize, zvyšování členského příspěvku odrazuje od setrvávání v OPT a celoživotním členům hořkne důvěra v organizaci TJ (byli tu celý život, podíleli se na budování TJ a chtějí tu dále být a organizovat se), výše poplatku odrazuje potenciální členy od organizovaného volnočasového života a raději jezdí na výlety sami, než se organizují

-        V roce 2020 odvedli na členských příspěvcích 37.000Kč

-        V roce 2021 po odchodu a úbytku členů odvádí i přes zvýšení 34.900 Kč (tedy méně)

ad 1) hlasování o snížení členského příspěvku pro důchodce na původní výši z roku 2020

Neschváleno (Pro 0, Proti 4)

Argumentace: Členské příspěvky se zvyšují s ohledem na růst nákladů. Jen provoz členské agendy spotřebuje nezanedbatelnou část příspěvků. Příspěvky se zvyšují ve všech kategoriích. Vyjmout členy nad 70 let by otevřelo otázku proč nevyjmout i děti a rodiče na rodičovské. Celoživotním členům se zásluhami o budování TJ lze navrhnout čestné členství. Částka 580 Kč za rok (resp. 700 Kč s oddílovým příspěvkem) nepovažujeme za bariéru pro vstup do TJ. S ohledem na výše uvedené VTJ rozhodl neměnit výši příspěvků na rok 2022.

2)     zveřejňování zápisů Výboru na našem webu a rozesílání na Výbory jednotlivých oddílů emailem

ad 2)  V minulém roce jsme přesáhli kapacitu na úložišti pro webové stránky, nešlo nic vkládat na stránky. Již vyřešeno a zveřejňování zápisů Výboru TJ bude i nadále na našem oficiálním webu.

3)       opětovné rozesílání zápisů Výborů jednotlivých oddílů mezi Výbory ostatních oddílů emailem

ad 3) Žádáme oddíly, ať své zápisy rovnou  přeposílali  na emailové adresy výborů: 

vopt@kotvabranik.cz - výbor OPT

vovt@kotvabranik.cz - výbor OVT

volt@kotvabranik.cz - výbor OLT

vokp@kotvabranik.cz - výbor OKP

vsup@kotvabranik.cz - výbor Paddleboardy

1/14     konference delegátů se svolává na 25. dubna 2022
- Delegátům konference přijdou podklady do 25.března včetně kandidátních listin
- Členská schůze bude volební. Vyzýváme všechny oddíly, aby nominovali své zástupce do Výboru.

 1/15    Výbor:
      - Předpis příspěvků 2022 v únoru - výše členských příspěvků zůstává stejná.

 

1/16    Plánované akce:

- 28.-29. květen - Mezinárodní turnaj kanoepolo

- 21.června - sobota - možná paddleboardové závody

- Září - Den otevřených dveří - září v rámci Evropského týdne sportu

- Říjen - Klubák - navrhujeme datum 2.10.2022 (tradice, prosíme o potvrzení oddílu OVT)

 

D/ Oddíly

1/17     VTJ schvaluje přijetí členů: Huleš Jan (OPT), Černý Ivo (OPT), Agrirov Darius (OKP), Nikolov Christian (OKP), Šebek Mojmír (TOM), Jiroušková Anna (TOM), Vaicenbacher Michal (TOM), Dvořáček Eduard (TOM), Hrubý František (TOM), Hušák Filip (TOM), Pávková Klára (TOM), Báča Felix (TOM), Kruml Matyáš (TOM), Perník Václav (TOM), Bukovský Martin (TOM), Pluhařová Hana (TOM), Bludská Marie (TOM), Fridrich Jakub (TOM), Fridrichová Tereza (TOM), Fryš Vojtěch (TOM), Houserová Štěpánka (TOM), Kundra Ester (TOM), Blahůt Jan (TOM), Lišková Julie (TOM), Ostrá Barbora (TOM), Adámková Antonie (TOM), Kousek Jonáš (TOM), Uhlíř Jakub (TOM),Jiroušek Josef (NEZ)

1/18    VTJ bere na vědomí přerušení členství: Vlastimil Pilař (OVT), Tomáš Korotvička (OLT)

Schváleno (Pro 4, Proti 0)

 

 Příští schůze VTJ bude 3.3.2022 v 18:30.
 

    Zapsal: Petr Plašil                    Schválil: Tomáš Michal
 Příloha č. 1: Zápis z návštěvy ze schůze OPT, 10.1.2022

 

1)      Téma výše členských příspěvků pro členy nad 70 let. Požadavek snížit na původní výši v roce 2020.

Argumentace: členové nad 70 let nevyužívají areál TJ, nemohou si půjčovat sportovní vybavení, nízké důchody, zvyšování příspěvků v době pandemie a krize, zvyšování členského příspěvku odrazuje od setrvávání v OPT a celoživotním členům hořkne důvěra v organizaci TJ (byli tu celý život, podíleli se na budování TJ a chtějí tu dále být a organizovat se), výše poplatku odrazuje potenciální členy od organizovaného volnočasového života a raději jezdí na výlety sami, než se organizují

-          V roce 2020 odvedli na členských příspěvcích 37.000Kč

-          V roce 2021 po odchodu a úbytku členů odvádí i přes zvýšení 34.900 Kč (tedy méně)

Návrh postupu Výboru: Vyjádřit se a hlasovat k tomuto tématu a vše uvést do oficiálního zápisu Výboru s  naším odůvodnění.

2)      Požadují znovu zveřejňování zápisů Výboru na našem webu a rozesílání na Výbory jednotlivých oddílů emailem

3)      Rádi by navázali na opětovné rozesílání zápisů Výborů jednotlivých oddílů mezi Výbory ostatních oddílů emailem

4)      Jak se evidují finanční přebytky oddílů a zda se převádí do dalšího roku. OPT počítají, že mají přebytek něco kolem 30.000 Kč.

5)      Dále jsme se bavili o možnosti spolupráce na vytvoření historických cedulí TJ Kotvy ve spolupráci s p. Sovou a p. Vojtou. Dále mi byli doporučeni jako pamětníci: p. Jana Rážová, Vašek Růžička a Luboš Bakla

a.       Z historických předmětů se znakem TJ Kotva Braník: nášivky na bundy, výroční odznak k trvání členství bronzový, stříbrný, zlatý (možná jsou někde v TJ prý raznice), trička, odznáčky

 

Zapsala: Lucie Raab