Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis z ustavující schůze VTJ

20. 12. 2012

Z á p i s  č. 11/2010

z ustavující schůze výboru TJ Kotva Braník

ze dne 12. 4. 2010

 

Přítomni  :  J. Kočmíd, P. Laník, P. Plašil, J. Procházka, V. Sova, P. Vlasák,

                    J.Vojta

                    za dosavadní výbor TJ – M. Rudiš, P. Svobodová

 

Schůzi zahájil dosavadní předseda TJ Kotva Braník Ing. Miroslav Rudiš, DrSc.

 

Na programu jednání ustavujícího výboru TJ Kotva Braník, zvoleného členskou konferencí TJ Kotva Braník dne 29. 3. 2010, je volba předsedy a dvou místopředsedů TJ na čtyřleté volební období.

Podány návrhy a po jejich projednání bylo přikročeno k volbě :

 

  • předsedou TJ byl zvolen prof. Ing. Pavel Vlasák, DrSc. (4 hlasy, 1 se zdržel)
  • 1. místopředsedou TJ byl zvolen Josef Kočmíd (6 hlasů)

-         každý z nich s pravomocí statutárního zástupce

  • 2. místopředsedou TJ byl zvolen Ing. Petr Plašil (6 hlasů)

 

Zápis vyhotoven v počtu 5 výtisků, každý s platností originálu.

 

Zapsala  :  JUDr. Pavla Svobodová

 

J. Kočmíd         ...............................................

P. Laník                 ...............................................

P. Plašil                  ...............................................

J. Procházka           ...............................................

V. Sova                  ...............................................

P. Vlasák               ...............................................

J.Vojta                   ...............................................